rezervace | adresa klubovny: Pitterova 1, Praha 3 | admin  

4. přístav Jana Nerudy

Co nás čeká a nemine:

9.-13.4.2020

Velikonoční víkend

Ani přístavní velikonoční akci nemůžeme z důvodu opatření proti nákaze uskutečnit. Existuje ale možnost, že budeme o svátcích komunikovat, pokud o to bude zájem. Dokonce bychom mohli něco připravit venku, vždy ale pro jednotlivce či dvojici.
Pro tento účel je přichystána tabulka s názvem AKCE V NOUZI, kde vyplníte řádek za svým jménem. Vyplňujte samozřejmě jen to, co vám rodiče dovolí. Akce by byli vždy ve dvojici nebo po jednom, možná bychom na sebe někde zamávali.
14. a 15.4.

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů se měla konat příští týden. Situace asi nedovolí, abychom se mohli sejít osobně, ale rádi bychom po virtuálních schůzkách oddílů chvilku společně pohovořili s rodiči videokonferencí. Pro rodiče Bobříků by to tedy bylo v úterý 14.4. od 18h, pro rodiče Bobrů ve středu od 18:30.

Rozpis schůzek

Nově máme rozpis témat na schůzky. Je k nahlédnutí ZDE

Přihlašování na akce

Na stránkách nyní máme umístěnou tabulku pro přihlašování na všechny akce.
Zároveň je v ní umístěno bodování akcí minulých.
Pro přihlášení na akci změňte obsah políčka na Ano, v případě neúčasti vyplňte Ne.
U přihlášených se políčko automaticky vybarví zeleně, u omlouvaných červeně.
Oranžová políčka jsou naše komentáře, kde oznamujeme, jak se koho akce týká - i ta jsou určena k přepsání na Ano nebo Ne, případně jiným komentářem.
U schůzek pište pouze omluvy - vždy by měly začínat Ne.

ZDE JE PŘIHLAŠOVACÍ TABULKA

Žluté nadpisy jsou akce převážně jen pro Bobry. Hnědé nadpisy jsou akce pro všechny (Bobři i Bobříci). Modré nadpisy jsou akce pro vybrané členy.